ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 ธ.ค. 65 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแ่งชาติ บริเวณห้องประชุมโรงเรียนวัดบางเสาธง เวลา 14.30 น. -15.30 น.
-ครูแต่งกายชุดผ้าไทยสีเหลือง
-นักเรียนแต่งชุดนักเรียนปกติ
โรงเรียนวัดบางเสาธง
28 ธ.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดบางเสาธง / ชุดสุภาพ โรงเรียนวัดบางเสาธง
09 ธ.ค. 64 กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญในรูปแบบออนไลน์โดยใช้แอพพลิเคชั่น ZOOM เวลา 14.30 - 15.30 น.
โรงเรียนวัดบางเสาธง / ชุดสุภาพ โรงเรียนวัดบางเสาธง
03 ธ.ค. 64 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ-วันชาติ
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรร่วมกันทำพิธีในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันชาติ
โรงเรียนวัดบางเสาธง / ชุดปกติขาว โรงเรียนวัดบางเสาธง
25 พ.ย. 64 กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โรงเรียนวัดบางเสาธง / ชุดลูกเสือยุวกาชาด โรงเรียนวัดบางเสาธง
19 พ.ย. 64 กิจกรรมวันลอยกระทง
เริ่มทำกิจกรรมในรูปแบบ ONLINE เวลา 10.30 - 12.00 น.
โรงเรียนวัดบางเสาธง / สุดสุภาพ โรงเรียนวัดบางเสาธง
03 พ.ย. 64 รับสมุด-หนังสือเรียนและนมอาหารเสริม
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบางเสาธง รับสมุด-หนังสือเรียนและนมอาหารเสริม วัน 2/11/2564 เวลา 8.30 - 11.00น. (หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อครูประจำชั้นทางช่องทางกลุ่มไลน์ประจำชั้น)
โรงเรียนวัดบางเสาธง / แต่งกายในชุดสุภาพ โรงเรียนวัดบางเสาธง