รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดบางเสาธง
834 จรัญสนิทวงศ์ 19   แขวงบางขุนศรี  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
เบอร์โทรศัพท์ 02-4112256 เบอร์แฟกส์ 02-4112256
Email : watbangsouthong@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :