กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวพาณี เพียรชนะ
ครูผู้ช่วย