ผลงานครู
ชื่อผลงาน : คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนงนุช กลางพิมาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2564,10:27  อ่าน 231 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Unit 7 Chinese New Year. P.6
ชื่ออาจารย์ : นายวีระยุทธ ทิพย์มณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2564,10:22  อ่าน 237 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายอัคเดช สัจจาพันธ์ุ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2564,10:17  อ่าน 237 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การผันวรรณยุกต์ ป.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนงนุช กลางพิมาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2564,15:28  อ่าน 239 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนออนไลน์ เรื่องประเภทเครื่องดนตรีไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพาณี เพียรชนะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2564,13:49  อ่าน 659 ครั้ง
รายละเอียด..